Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2012

fullklisz
really.
Reposted fromcube cube
fullklisz
3843 6439 500
Reposted fromkryczka kryczka
fullklisz
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.
— Izabela Sowa "Cierpkość wiśni"
Reposted fromniewinna niewinna
fullklisz
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana

September 05 2012

fullklisz
5717 4bdb
Reposted fromMeneroth Meneroth

August 23 2012

fullklisz
0694 f168
Reposted frombarbraa barbraa

August 05 2012

fullklisz
0477 9454
Reposted fromsaphirka saphirka
9149 25f3 500
Reposted frommali-nowa mali-nowa

June 29 2012

fullklisz

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat

June 26 2012

fullklisz
are you gonna go weird on me again?
Reposted fromcube cube
fullklisz
7673 a82c
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
fullklisz
Zawsze zdumiewa mnie to, że ból i bezsilność, jakie może wywołać drugi człowiek, nie sprawiają, że się go nienawidzi. Albo zapomina.
— Alona Kimchi, Płacząca Zuzanna
Reposted frombzium bzium
fullklisz
Reposted frommeem meem
5629 174f 500
Reposted frommali-nowa mali-nowa
4805 4bd6 500
Reposted frommali-nowa mali-nowa

June 23 2012

fullklisz
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate

June 12 2012

fullklisz
Please wait here
Reposted fromcube cube

May 31 2012

fullklisz
not everyone has a future
Reposted fromcube cube
fullklisz
1010 9da0 500
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna
fullklisz
3652 05e0
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl